Toppbild

Sjöborgsbadet

Front_IMG_2511
Tumb_IMG_2466Tumb_IMG_2471Tumb_IMG_2476Tumb_IMG_2484Tumb_IMG_2486

 

Om Sjöborgsbadet

På badplatsen finns en brygga i vinkel, sandstrand och stora omgivande gräsytor. Bra parkeringsmöjligheter.

 

Övrig utrustning

Det finns en handikappanpassad toalett, sittgrupper, omklädningsrum och sophantering.

 

Badvattnets kvalitet

Strängnäs kommuns miljöenheten utför regelbundna mätningar av badvattnets kvalitet i samarbete med Havs-och Vattenmyndigheten. Du kan se resultaten på havochvatten.se/badplatsen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >