Toppbild

Gymnastiksalar

Collage gymnastiksalar

 

Finningeskolan

Finningeskolans gymnastiksal har en spelyta på 20 x 10 meter och tillåter max 150 personer att vistas i lokalen samtidigt. Salen har utöver vanlig utrustning också en klättervägg.

Fogdöskolan

Fogdöskolans gymnastiksal har en yta på 24 m x 18 m och 7 m i takhöjd. Det får vistas max 210 personer där samtidigt. Salen är utrustad med redskap som finns tillgängliga vid uthyrning.

Häradskolan

Häradskolans gymnastiksal har en yta på 24 m x 18 m och 7 m i takhöjd. Det får vistas max 180 personer där samtidigt. Salen är utrustad med redskap som finns tillgängliga vid uthyrning.

Långberget

Långbergets gymnastiksal har en yta på 20 m x 10,5 m och 7 m i takhöjd. Det får vistas max 240 personer där samtidigt. Salen är utrustad med redskap som finns tillgängliga vid uthyrning.

Lännaskolan

Lännaskolans gymnastiksal är en liten gymnastiksal med måtten 12 m x 8 m och med 4 m i takhöjd. Det finns redskap tillgängligt och för att komma in i gymnastiksalen är det en trappa upp. Det får vistas max 50 personer i gymnastiksalen.

Mariefredsskolan

Mariefredskolans gymnastiksal är 19 m x 12,5 m och 6 m i takhöjd. I gymnastiksalen får max 80 personer vistas samtidigt. För att komma in i hallen krävs tagg och för att komma åt redskapen krävs en nyckel.

Paulinska skolan

Paulinskas gymnastiksal är 38 m x 12 m och 6,5 m i takhöjd. Gymnastiksalen har ett nytt sportgolv som är i plast. Golvet lades i november 2016. För att komma in i salen är det en trappa att gå upp för.Det får vistas max 120 personer där samtidigt. Redskapen finns tillgängliga i ett öppet förråd. För att komma in i gymnastiksalen krävs tagg.

Tosteröskolan

Tosteröskolans gymnastiksal ligger i anslutning till skolan och den är 16 m x 10 m och 4,5 m i takhöjd. Det är trappa för att komma in i gymnastiksalen. Redskapen finns tillgängliga i ett öppet förråd. Det får vistas max 160 personer där samtidigt.

Vasaskolan

Vasaskolans gymnastiksal ligger i centrala Strängnäs. Måtten på gymnastiksalen är 18 m x 10 m och en takhöjd på 4,5 m. Det är trägolv i gymnastiksalen och det finns en vägg med speglar. Det är en trappa upp för att komma in i gymnastiksalen och redskapen finns tillgängliga i ett öppet förråd. Det får vistas max 135 personer där samtidigt. För att komma in i gymnastiksalen krävs tagg och en nyckel till omklädningsrummen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >