Toppbild

Påfyllning av sand.

Under vecka 8 kommer det fyllas på sand på Östabadet och Merlännabadet. Sanden kommer att läggas på stranden men även ute på isen. På grund av tyngden kan isen runt området bli förrädisk.

Uppdaterad 2017-02-15

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >