Toppbild

Elevhälsa

Centrala elevhälsan

Den centrala elevhälsan ska stödja en utveckling av den lokala elevhälsan och stärka elevhälsoperspektivet på alla nivåer.

Övergripande mål för den Centrala elevhälsan inom Utbildningsförvaltningen är att koordinera arbete med utveckling och kvalitet i elevhälsan, utgöra stöd till lokal elevhälsa, bidra med ett elevhälsoperspektiv på ledningsnivå samt att arbeta med integration av olika perspektiv och kompetenser inom elevhälsan.

Ansökan om tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning till skolor för elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Stödåtgärderna som sätts in ska vara extraordinära.

Förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola oavsett huvudman, har rätt att söka tilläggsbelopp för enskilda barn eller elever som på grund av sin funktionsnedsättning har behov av extraordinärt stöd. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn eller elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att fullgöra sin skolgång eller vistelsetid. 

Ansökningsdatum:                                         Beslut meddelas senast:
15 november för vårterminen                            30 november
15 april för höstterminen                                   30 april

Ansökan skickas till:
Strängnäs kommun
Utbildningskontoret/Tilläggsbelopp
Registrator
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Uppdaterad 2017-03-28 av Pia Johansson
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Centrala Elevhälsan (CEH)

Nygatan 10
645 80 Strängnäs
 
Kontaktperson: Lena Haglund
lena.haglund@strangnas.se
Tel: 0152 29965
 
 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >