Toppbild

Försäkringar

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring via Protector för samtliga barn och elever i barnomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, särvux samt Lärcentrum/KomVux elever i deltids- och heltidsundervisning, SFI (svenska för invandrare) samt invandrare och flyktingar med uppehållstillstånd som erhåller praktisk arbetslivsorientering genom kommunens försorg.

Försäkringen gäller enbart omsorgstid/skoltid, vilket innefattar direkt färd till och från barnomsorg/skola.  

Vem vänder jag mig till?

Kommunens försäkringsbolag
Protector Tel. (+46) 08-410637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Anmälan av skada: www.protectorforsakring.se 

Teckna även egen försäkring

Kommunen rekommenderar målsman att teckna olycksfallsförsäkring även för fritiden hos lämpligt försäkringsbolag. Om målsman ej tecknar olycksfallsförsäkring för elevs fritid så ansvarar målsman för skolskjutskostnader vid eventuellt olycksfall.

 

Åtgärder vid sjukdom och olycksfall under omsorgs- och skoltid

Resa till hemmet

Målsman hämtar eleven eller taxi beställs efter medgivande av målsman (målsman bekostar skjutsen).

Resa till sjukhus

Ansvarig personal tillser i samråd med målsman att eleven kommer under vård (målsman bekostar skjutsen samt läkarkostnader)

Vid olycksfall svarar målsman för anmälan till försäkringsbolaget.

Skolskjutsar och förskoleresor till följd av olycksfall

Målsman svarar för betalning och kontakt med försäkringsbolaget. Samordning kan eventuellt ske med övriga förskoleresor/skolskjutsar, kontakta områdesansvarig/expedition.

Resor vid funktionshinder (längre än 3 månader) eller kronisk sjukdom beviljas efter uppvisande av läkarintyg.

Gymnasieskolan har ej skolskjuts.


Kontaktperson för skolförsäkringen
Annica Strandberg,
försäkringsansvarig
Strängnäs kommun,
tel. 0152-291 63

Sakskadeersättning (Ersätts ej av försäkringsbolaget)

Beslut BoU § 163/97

Glasögon som skadats eller förlorats på skoltid/omsorgstid ersätts med max 600 kr/båge och 75 % av kostnaden för glas. (Ersättning utgår ej för den del landstinget betalar).

Kläder som skadats under lektionstid/omsorgstid ersätts med högst 500 kr/plagg. Kostnader som understiger 100 kr/plagg ersätts inte. (Läraren skall intyga skadan). Kostnaden ska styrkas med kvitto.

Stölder av kläder eller andra saker som ej tillhör verksamheten ersätts ej. Polisanmälan görs i samråd med skolan. (Målsmans hemförsäkring gäller i vissa fall).

Utbetalning sker då ersättning beviljats.

Klicka här för att läsa vad olycksfallsförsäkringen omfattar 

 

 

Uppdaterad 2017-03-28 av Gunnar Karlsson
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Utbildning & barnomsorg

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Fronter - lärplattform 
Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >