Toppbild

Ansök, säg upp, förändra plats

Så söker du plats

Ansök om barnomsorg så fort du vet att du har behov av plats. Det gör du enkelt via vår webbtjänst, Ansök om barnomsorg via webben, klicka här

Du får en bekräftelse på att din ansökan kommit in till kommunen och du får veta från och med vilket datum du står i barnomsorgskö.

När din ansökan om barnomsorg har godkänts får du inloggningsuppgifter hemskickat. Skulle du glömma inloggningen kan du få den igen. Glömt lösenord, klicka här.

Vi tillämpar en handläggningstid på fyra månader för en plats, räknat från det datum din ansökan kom in.

Under stängningsveckorna på sommaren (v.27-31) och julveckorna (v.52-1)sker normalt ingen inskolning.

 

Kö och placering

Du kan anmäla ditt barn till kön direkt vid barnets födelse. Handläggningstiden för en placering räknas till fyra månader från det att du anmält behov. Du kan bli erbjuden plats tidigare än vad du önskat om ditt barn uppfyller minimiåldern (12 månader) och det finns plats.

 

Erbjudande av plats

Varje månad går vi igenom vår kö och erbjuder plats efter kötid. Vi ger förtur till

  • Barn i behov av särskilt stöd
  • Syskon/omplacering
  • Syskonförtur
  • Omplacering

 

Handläggaren, förskolechef och förälder har en dialog kring placeringen av barnet. Det slutliga beslutet om placering fattas av förskolechefen i området.

 

Vistelsetid

För att vi ska kunna planera verksamheten behöver vi veta ditt barns tider. Uppgifterna lämnas efter inloggning i Dexter. Då du arbetar eller studerar är det din arbetstid eller studietid samt restid som styr vistelsetiden. Vi tar också hänsyn till barnets eget behov och vi gör en individuell bedömning av vistelsetiden.

Ändring av vistelsetiden görs i Dexter barnomsorg via webben, senast två veckor före behovsdatum.

Arbetslösa eller föräldralediga

När du är arbetslös eller föräldraledig vistas barnet i verksamheten 15 timmar/vecka. För att öka flexibiliteten och möta upp till barnets behov tillämpas schemaläggning av barnets tider som du registrerar i "Dexter barnomsorg via webben" Förändringar av schemat ska registreras senast två veckor innan det börjar gälla. Utifrån förskolans verksamhet godkänner avdelningspersonalen schemat.

Om du har plats i förskola och blir arbetslös eller föräldraledig har du rätt att bibehålla barnets vistelsetid i två månader efter beräknad nedkomst eller första arbetslösa dagen, om du arbetat eller studerat sammanhängande i sex månader. Därefter deltar ditt barn i verksamheten 15 tim/vecka (registrera schema i Dexter).

Deltidsarbetande

Om du arbetar eller studerar ett fåtal dagar per månad deltar ditt barn i verksamheten 15 timmar per vecka för att få kontinuitet i sin vistelsetid.

 

Uppsägning av plats

Då ditt barn inte längre har behov av sin plats, flyttar till annan kommun, byter till privat verksamhet eller börjar i annan verksamhet måste du säga upp platsen.

Har du kommunal barnomsorg säger du enklast upp platsen via vår webbtjänst. Klicka här för att säga upp plats via webben

För de privata alternativen gäller att du skriftligt via en blankett säger upp platsen och lämnar till din barnomsorg.

Uppsägningstiden är två månader och under den tiden betalar du din avgift.
 
Om du har plats i skolbarnsomsorg och blir arbetslös eller föräldraledig måste du säga upp barnets plats på en gång. Barnet får behålla sin plats under uppsägningstiden.

Uppsägning från kommunens sida kan efter utredning förekomma om:

- Du har två obetalda månadsavgifter
- Du har fått plats på felaktiga uppgifter
- Platsen inte nyttjats på två månader (utan giltigt skäl)

Uppdaterad 2016-10-20 av Utbildningskontoret
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Utbildningskontoret

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

 


 

Handläggare förskola & barnomsorg

 

Marita Asplund
Marie Norrman
Telefon:0152-293 68
Telefontid mån - fre 8-14
barnomsorg@strangnas.se

Solveig Chreutz (fristående förskolor/fritidshem)
Telefon:0152-293 60Synpunkter

Synpunkter / Klagomål

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >