Toppbild

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande, samt ligga till grund för den fortsatta skolgången.

 

Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller 6 år och till dess de börjar sin grundskoleutbildning. Plats i förskoleklassen erbjuds så nära barnets hem som möjligt och skälig hänsyn tas till föräldrarnas önskemål. Förskoleklassen omfattar 525 timmar om året.

Läs mer på Skolverkets webbplats


Ladda ner Skolverkets broschyr 'Förskoleklassen är till för ditt barn'

 

Skolverkets broschyr - Förskoleklassen är till för ditt barn

Uppdaterad 2016-10-25 av Utbildningskontoret
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Utbildningskontoret

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

 


 

Handläggare förskola & barnomsorg

 

Marita Asplund
Marie Norrman
Telefon:0152-293 68
Telefontid mån - fre 8-14
barnomsorg@strangnas.se

Solveig Chreutz (fristående förskolor/fritidshem)
Telefon:0152-293 60Synpunkter

Synpunkter / Klagomål

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >