Toppbild

Öppettider förskolor och fritidshem

Öppettider

De olika avdelningarna kan ha olika öppettider men vi kan alltid erbjuda omsorg mellan klockan 06.00 och 18.30. Den här ramtiden gäller både för kommunala och fristående förskolor och fritidshem (BUN § 176 2011-11-22).
 

Förskolor och fritidshem stängda

Se tabeller nedan för att se när våra förskolor och fritidshem har stängt för planering och kompetensutveckling. 
Översikten  uppdateras när ny information inkommit från förskola/skolenheterna. Kontakta respektive förskolechef/rektor vid oklarheter.
Stängt på grund av planeringsdag eller kompetensutveckling
 

Förskolorna har stängt för planering och kompetensutveckling enligt nedan

 

 

Våren 2017

Hösten 2017

STRÄNGNÄS

 

 

Familjedaghem

13/3 och 12/6

_________________

Grävlingen

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Nattugglan*

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Siklöjan

 13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Skogsbacken

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Solgläntan

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Sundby Park

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Tosterö förskola

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Trevnaden

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Trollskogen

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Trädgårds-mästaren

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Täppan

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

 

 

 

MARIEFRED

 

 

Björnmossan

13/3 och 12/6

14/8 och 30/10

Familjedaghem

13/3 och 12/6

_________________

Marielund

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Nyponet

13/3 och 12/6

 

 14/8 och 30/10

Ängen

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

 

 

 

STALLARHOLMEN

 

 

Familjedaghem

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Stallarholmens förskola

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

 

 

 

ÅKERS STYCKEBRUK

 

 

Kanonen

13/3 och 12/6

14/8 och 30/10

Skämby

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Tallbacken

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

 

 

 

ÖVRIGA

 

 

Fogdö förskola

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Härads förskola

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

Länna förskola

13/3 och 12/6

 14/8 och 30/10

 

Tilläggsinformation

 

  • Under veckorna 28-31 har förskolorna stängt. Verksamhet erbjuds i en av områdets förskolor under nämnda tid.
  • Om behov finns av omsorg då förskolan är stängd måste detta anmälas senast 2 veckor innan behovsdatum.
  • Ändring av vistelsetiden görs i Dexter barnomsorg via webben.
  • * Förskolan Nattugglan: Barnomsorg på obekväm arbetstid har stängt julafton, nyårsafton samt midsommarafton.

 

Fritidshemmen (kommunala) har stängt för planering och kompetensutveckling enligt nedan:

  VT-17 HT-17 VT-18
Alla kommunala fritidshem 12/6 14/8 och 15/8 8/1 och 18/6
Uppdaterad 2017-05-16 av Utbildningskontoret

Utbildningskontoret

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

 


 

Handläggare förskola & barnomsorg

 

Marita Asplund
Marie Norrman
Telefon:0152-293 68
Telefontid mån - fre 8-14
barnomsorg@strangnas.se

Solveig Chreutz (fristående förskolor/fritidshem)
Telefon:0152-293 60Synpunkter

Synpunkter / Klagomål

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >