Toppbild

Starta eget - barnomsorg

Ansökan om godkännande av fristående förskola eller bidrag till enskilt bedriven pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun


Du som vill starta fristående förskola eller bedriva pedagogisk omsorg måste ansöka om godkännande respektive bidrag från barn- och utbildningsnämnden (2 kap. 5 och 7 §§ respektive 25 kap. 10 § skollagen 2010:800). Fyll i och skicka in blankett och bilagor till utbildningskontoret i god tid innan verksamheten beräknar att starta.

Barn/elevpeng är ett kommunalt bidrag som följer med varje barn oavsett vilken typ av barnomsorg föräldrarna väljer; kommunalt eller fristående. Tanken är att ge föräldrar större valfrihet, skapa större variation inom förskolan och pedagogisk omsorg och ge utrymme för egna initiativ och eget företagande.

Du som driver pedagogisk omsorg kan få bidrag för egna barn men inte för fler barn än det antal barn som tagits emot från andra familjer (25 kap. 11 § tredje stycket skollagen 2010:800)

När komplett ansökan kommit in till utbildningskontoret strävar vi att ha en handläggningstid på högst fyra månader.

Du ansöker hos Strängnäs kommun, barn- och utbildningsnämnden

Om du vill starta fristående förskola eller bedriva pedagogisk omsorg ansöker du om det hos Strängnäs kommun, barn- och utbildningsnämnden som kontrollerar att verksamheten uppfyller de kvalitets- och säkerhetskrav som finns.

Tillståndsansökan om att driva enskild/fristående förskola

För mera information:

Information om regler och avgifter för barnomsorg - BUN/2016/:496-640

Kommunen genom barn- och utbildningsnämnden är också den myndighet som kontrollerar att verksamheten lever upp till de krav som ställs.


Carina Lindqvist
Verksamhetschef förskolan
Mobil 0708-42 96 53
carina.lindqvist@strangnas.se

Uppdaterad 2017-01-11 av Carina Lindqvist
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Utbildningskontoret

Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

 


 

Handläggare förskola & barnomsorg

 

Marita Asplund
Marie Norrman
Telefon:0152-293 68
Telefontid mån - fre 8-14
barnomsorg@strangnas.se

Solveig Chreutz (fristående förskolor/fritidshem)
Telefon:0152-293 60Synpunkter

Synpunkter / Klagomål

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >