Toppbild

Skolbio

 

Alla elever som går i åk 2-9 i Strängnäs kommun får möjlighet att se skolbio en gång per år.

  Skolbio i Strängnäs kommun

Att se film och samtala om den är ett viktigt värdegrundsarbete. Film hjälper barnens bildspråkliga utveckling, väcker nyfikenhet, känslor och tankar. Den gemensamma bioupplevelsen ger eleverna möjlighet att jämföra och se likheter mellan sig själv och andra barn- och unga i världen. 

Skolbioval 2017 vårtermin

Eleverna får se delar ur tre filmer som valts ut av Film i Sörmland och sedan rösta fram årets skolbiofilm.

Filmer för årskurs 2 och 3

Filmer för årskurs 6 och 7

Alla elever för aktuella årskurser deltar i skolbiovalet. Elevrepresentanter utbildas på varje skola, genomför val med sina klasser och rapporterar resultaten direkt via post eller e-post till Annika Busch Palm.

Lathund för skolbioinformatörerna åk 2-3 och 6-7

Detta är ett demokratiprojekt som under en kort och intensiv period ger barn och unga en möjlighet att uppleva och samtala kring demokratibegreppet.

Till skolbiofilmerna finns ofta en lärarhandledning för lärarna så att de kan för- och efterarbeta filmen tillsammans med eleverna. Filmerna tar ofta upp teman som ger upphov till många bra och intressanta diskussioner i skolan.

Varje vår genomförs skolbio i åk 2-3 och åk 6-7.
Varje höst, åk 4-5 och åk 8-9.

För mer info om skolbio kontakta:

Annika Busch Palm
Kultursamordnare
Tel. 0152-296 62
annika.buschpalm@strangnas.se

Kulturhuset Multeum
Strängnäs kommun
Eskilstunavägen 2
645 80 Strängnäs

 
Vill du ha tips och idéer hur du kan arbeta kring film i skolan kontakta gärna våra filmkonsulenter i Sörmland:
Gunnel Nelzén, filmkonsulent, Film i Sörmland
016-10 55 16, 070-693 60 37 gunnel.nelzen@dll.se
 
Film i Sörmland
John Engellaus Gata 3
633 42 Eskilstuna
tel. 016-10 55 16
http://www.filmisormland.se/
Film i Sörmland


Fakta om

Film i Sörmland är ett regionalt resurscentrum för film och video under landstingets Kultur och Utbildning, med stöd från länets kommuner. Uppdraget är att främja filmkulturen i hela länet. Detta sker genom arbete med filmpedagogik, talangutveckling och visning/spridning av kvalitetsfilm. 
Uppdaterad 2017-01-26 av Annika Busch Palm
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Utbildning & barnomsorg

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Fronter - lärplattform 
Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >