Toppbild

Lov, ledigheter

Höstterminen 2016    17 augusti - 22 december

Lovdagar (eleverna lediga):

 • 19 september
 • Höstlov (vecka 44)  31 oktober - 4 november

 

Vårterminen 2017     9 januari - 9 juni

Lovdagar (eleverna lediga):

 • 4-5 januari 
 • Sportlov (vecka 8)  20 - 24 februari
 • 13 mars
 • Påsklov (vecka 16)  18 - 21 april 
 • 28 april
 • 26 maj
 • 5 juni

Läsårstider (i pdf-form)

Läsåret 2016-2017

 


 

Höstterminen 2017    22 augusti - 21 december

Lovdagar (eleverna lediga)

 • 18 september
 • Höstlov (vecka 44)  30 oktober - 3 november

 

Vårterminen 2018     9 januari - 15 juni

Lovdagar (eleverna lediga)

 • 8 januari
 • Sportlov (vecka 8)  19 - 23 februari
 • 12 mars
 • Påsklov (vecka 14) 3 - 6 april
 • 27 april
 • 30 april
 • 11 maj

Läsårstider (i pdf-form)

Läsåret 2017-2018


 

Information om ledigheter

Utdrag ur skollagen 7 kap 17-18 §:
En elev i grundskolan … ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Om en elev i grundskolan … utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.  Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. 

Tillämpning av lagen

I ljuset av den befintliga lagstiftningen kommer rektorerna vid de kommunala grundskolorna i Strängnäs kommun vara mycket restriktiva med att bevilja ledigheter som är längre än fem dagar i sträck.

Uppdaterad 2014-10-29 av Utbildningskontoret
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Utbildning & barnomsorg

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Fronter - lärplattform 
Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >