Toppbild

Lov, ledigheter

Höstterminen 2017    22 augusti - 21 december

Lediga dagar:

  • 18 september
  • Höstlov (vecka 44)  30 oktober - 3 november

 

Vårterminen 2018     9 januari - 15 juni

Lediga dagar:

  • 8 januari
  • Sportlov (vecka 8)  19 - 23 februari
  • 12 mars
  • Påsklov (vecka 14) 3 - 6 april
  • 27 april
  • 30 april
  • 11 maj

Läsårstider (i pdf-form)

Läsåret 2017-2018


 

Information om ledigheter

Utdrag ur skollagen 7 kap 17-18 §
En elev i grundskolan … ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Om en elev i grundskolan … utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.  Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

Tillämpning av lagen

I ljuset av den befintliga lagstiftningen kommer rektorerna vid de kommunala grundskolorna i Strängnäs kommun vara mycket restriktiva med att bevilja ledigheter som är längre än fem dagar i sträck.

Uppdaterad 2017-04-12 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >