Toppbild

Resebidrag

Du som går i skolan i Strängnäs

Du som bor och går i skolan inom kommunen beviljas i första hand ett skolkort . Du kan bli beviljad ett särskilt kontantbidrag om du har mer är sex kilometer mellan bostaden och närmaste busshållplats. Resebidrag kan du få beviljat motsvarande vad kommunen betalar för ett skolkort.

 

Du som går i skolan i Eskilstuna

Du som bor i Strängnäs kommun och går i skolan i Eskilstuna beviljas i första hand ett skolkort. Du kan bli beviljad ett särskilt kontantbidrag om du har mer är sex kilometer mellan bostaden och närmaste busshållplats. Resebidrag kan du få beviljat motsvarande vad kommunen betalar för ett skolkort.

 

Du som går i skolan i Nykvarn, Södertälje eller Stockholm

Resebidrag beviljas med ett belopp som motsvarar det billigaste färdsättets kostnad eller högst 1/30 av basbeloppet.

 

Ansöka om skolkort eller resebidrag

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om resekort/resebidrag och skicka in den till utbildningskontoret (adressen finns på blanketten).

Om du är omyndig måste vårdnadshavare skriva på ansökan.

 

När ska ansökan vara inne?

Årskurs 1 senast 1 augusti
Årskurs 2-3 senast 10 juni

Om vi inte hinner lämna ut ditt skolkort innan skolan börjar kan du få ett tillfälligt färdbevis. Du som har ett skolkort från tidigare läsår kan åka på det gamla kortet från skolstart till 31 augusti.

 

Var och när kan jag hämta mitt skolkort?

Du som börjar på skola i Strängnäs och Eskilstuna hämtar ditt skolkort på Medborgarkontorets reception i kommunhuset i Strängnäs. 

För läsåret 2016/2017 kan du hämta skolkortet från och med torsdag 11 augusti. Du kan hämta ditt busskort torsdag 18 augusti kl. 13.00-17.00 eller fredag 19 augusti kl. 13.00-16.00.

 

När betalas kontant resebidrag ut?

Resebidrag betalas ut för höstterminen den 25 september. Betalning sker till vårdnadshavare om du inte är myndig vid utbetalningstillfället.

 

Vad händer om jag ansöker efter sista ansökningsdag?

Du kan få din ansökan beviljad under pågående termin. Resebidrag beviljas dock inte retroaktivt om vi får din ansökan efter avslutad termin eller läsår.

 

Hur gör jag om du byter skola?

Byter du till en skola som ligger längre bort från bostaden än den tidigare kan du ansöka om skolkort/resebidrag för resterande tid av läsåret. Byter du till en skola närmare bostaden ska detta meddelas och skolkort eventuellt återlämnas eller del av resebidrag återbetalas.

 

Vad gör jag om jag tappar skolkortet?

Du kan hämta ut ett nytt kort på medborgarkontoret i kommunhuset, Strängnäs. Det borttappade kortet spärras. Om du valt resebidrag för att köpa ett tåg- eller busskort ersätts inte kortet vid förlust. 

 

Uppdaterad 2016-03-04 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >