Toppbild

Kränkande behandling och diskriminering

Arbete mot kränkande behandling och diskriminering

Alla skolor ska enligt lag utarbeta årliga planer mot kränkande behandling och diskriminering. Diskrimineringslagen omfattar diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.

Kränkande behandling är när någon behandlar någon illa och som den personen uppfattar som kränkande. Mobbning är upprepade kränkningar över längre tid. 

Likabehandlingsplaner finns publicerade under respektive skolas och förskolas sida. 

Handlingsplan mot sexuella trakasserier

Skolverkets allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

 


Ladda ner kunskapsöversikt: Vad fungerar? ... metoder mot mobbning
Kunskapsöversikt: Vad fungerar? ... metoder mot mobbning
Uppdaterad 2017-01-11 av Utbildningskontoret
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Utbildning & barnomsorg

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Fronter - lärplattform 
Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >