Toppbild

Anmälan, kostnad & villkor

Avgifter Pris per termin
Elev på grundskola eller gymnasium 700 kronor/kurs
Vuxen (du som slutat gymnasiet) 2 000 kronor/kurs
Hyra av instrument 450 kronor


Syskonrabatt
Andra barnet får 25 % rabatt, tredje barnet får 50 % rabatt och fjärde barnet får 75 % rabatt på terminsavgiften. Rabatten gäller endast ett ämne. Vuxen omfattas ej av rabatten.

Villkor för betalning

I samband med att du signerar anmälningsformuläret till kulturskolan accepterar du skolans villkor för betalning av terminsavgiften. Villkoren innebär att:

  • Du ska betala hel terminsavgift och eventuell instrumenthyra från och med första lektionstillfället.
  • Du är införstådd med att kulturskolan inte bjuder på "prova-på-lektioner".
  • Terminsavgiften inte återbetalas om eleven väljer att sluta under pågående termin.
  • Om en elev vill avsluta sin ämneskurs, ska vårdnadshavaren skicka e-post till kulturskolan@strangnas.se och meddela detta senast 15 december (inför kommande vårtermin) eller 15 juni (inför kommande hösttermin).

 Ett trä som har blad av sedlar

Terminsavgiften innebär att:

  • Kulturskolan garanterar 25 lektionstillfällen per läsår (12-13 tillfällen per termin). Observera att detta inte är lika många undervisningsveckor per termin som exempelvis grundskolan har.
  • Kulturskolan har samma allmänna lov- och studiedagar som den kommunala grund- och gymnasieskolan. Datum för lov och ledigheter.
  • Kulturskolan erbjuder ersättningslektioner endast om läraren varit frånvarande så mycket att skolan inte kunnat erbjuda 25 lektionstillfällen under det aktuella läsåret.

 

Dag före röd dag stänger Kulturskolan klockan 15.00. Ingen undervisning för eleverna om inte respektive lärare uppgett något annat.

 

Anmälan

Anmälan till Kulturskolans verksamhet görs numera digitalt. Observera att du måste ha e-legitimation/Mobilt Bank ID för att kunna underteckna din elektroniska anmälan.

Klicka här för att anmäla dig till kulturskolan.

OBS! Cirkusskolan har eget anmälningssystem
Anmälan till Cirkusskolan

Uppdaterad 2017-01-24 av agneta.klingberg@strangnas.se
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

KULTURSKOLAN


Eskilstunavägen 14
645 33 Strängnäs

Tel
. 0152-293 71
Fax. 0152-293 75
Personalrum
0152-293 72

Kontakt
Agneta Klingberg
Tel: 0152-293 70

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >