Toppbild

Enkätundersökning

Årlig undersökning

Utbildningskontoret genomför varje år enkätundersökningar. Syftet är att samla information om hur våra kunder, barn, elever och vårdnadshavare upplever vår verksamhet.
Det är också ett sätt att kvalitetssäkra aktiviteterna. Med hjälp av informationen som förvaltningen och kommunens förtroendevalda får genom enkäterna kan vi utveckla verksamheten på ett bättre sätt.

 

Resultat

Penna-frågor-svar

Enkätresultat 2014 för förskola och skola

Enkätresultat 2013 för förskola och skola

Enkätresultat 2012 för förskola och skola

Enkätresultat 2011 för förskola och skola

Enkätresultat 2010 för förskola och skola

 

Uppdaterad 2014-07-02 av Utbildningskontoret

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >