Toppbild

Resultat enkäter i förskola och skola 2012

Utbildningskontoret genomförde under april och maj 2012 enkätundersökningar i kommunala och fristående verksamheter.

Enkätundersökningen vände sig till:

  • vårdnadshavare med barn i förskolan
  • barn på fritidshem som går i förskoleklass och år 2
  • vårdnadshavare till fritidshemsbarn som går i förskoleklass och år 2
  • elever i grundskolan år 4, 5 och 8
  • vårdnadshavare till elever som går i grundskolan år 4, 5 och 8
  • elever som går i gymnasieskolan år 2


Nytt för i år är att enkäterna för vårdnadshavare finns översatta till engelska och finska. Svarsfrekvensen bland såväl vårdnadshavare som barn och elever i fritidshem och grundskola har varit god. Ett utvecklingsarbete för att öka svarsfrekvensen på gymnasieskolan återstår.

Det är femte året kontoret genomför undersökningen. Grundskolans enkäter är reviderade, för att kunna jämföra kommunens resultat med enkätresultat i andra kommuner (Se SKLs Öppna jämförelser här)

Utbildningskontoret konstaterar i sin analys av enkätresultaten bland annat att det finns flera positiva trender i resultaten. Fler vårdnadshavare tycker att förskolan ger barn det stöd de behöver och är utvecklande. Det är vidare fler elever som upplever att de är trygga i skolan 2012 än 2011.

Ett fortsatt utvecklingsarbete är påbörjat på enheterna, bland annat kring skillnader mellan pojkars och flickors upplevelse av den pedagogiska miljön i verksamheterna. Fortsatt analys mellan olika enheters arbetsmetoder och resultatutveckling är en viktig utgångspunkt för det framtida arbetet.

TILL ENKÄTERNA - KOMMUNTOTAL 2012 - KLICKA HÄR

Länk till varje förskolas och grundskolas enkätresultat finns på respektive enhets förstasida.
Länk till Förskolor och familjedaghem.
Länk till Grundskolor A-Ö.

 

Uppdaterad 2013-05-15 av Andreas Gydingsgård

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >