Toppbild

Resultat enkäter i förskola och skola 2013

Utbildningskontoret genomförde under februari och mars 2013 enkätundersökningar i kommunala och fristående verksamheter.

Enkätundersökningen vände sig till:

  • vårdnadshavare med barn i förskolan
  • barn på fritidshem som går i förskoleklass och år 2
  • vårdnadshavare till fritidshemsbarn som går i förskoleklass och år 2
  • elever i grundskolan år 4, 5 och 8
  • vårdnadshavare till elever som går i grundskolan år 4, 5 och 8
  • elever som går i gymnasieskolan år 2


Det är sjätte året kontoret genomför undersökningen. Grundskolans enkäter är sedan två år reviderade, för att kunna jämföra kommunens resultat med enkätresultat i andra kommuner (se SKLs Öppna jämförelser här).

Utbildningskontoret konstaterar i sin analys av enkätresultaten bland annat att svarsfrekvensen bland vårdnadshavare har ökat markant. I förskolan svarade 88 % av vårdnadshavarna, en ökning med åtta procentenheter. När det gäller fritidshemsenkäten var ökningen i svarsfrekvens hela 20 procentenheter, i årskurs 4-5 var den 11 procentenheter och i årskurs 8 var den 9 procentenheter.

Ett utvecklingsarbete för att öka svarsfrekvensen på gymnasieskolan har givit resultat. Årets enkät besvarades av 64 % av eleverna i Thomasgymnasiets år 2, en ökning med 37 procentenheter.

Ett pågående utvecklingsarbete på enheterna har i och med enkätresultaten fått ny näring. Den höga svarsfrekvensen ökar tillförlitligheten. Skolledare, lärare och elever deltar nu tillsammans i en analys av olika enheters arbetsmetoder och resultatutveckling.

TILL ENKÄTERNA - KOMMUNTOTAL 2013 - KLICKA HÄR

Välj sedan önskad enkätrapport med hjälp av rullistan

 

Välj sedan önskad enkätrapport med hjälp av rullistan


Länk till varje förskolas och grundskolas enkätresultat finns på respektive enhets förstasida.
Länk till Förskolor och familjedaghem.
Länk till Grundskolor A-Ö.

 

Uppdaterad 2013-05-22 av Andreas Gydingsgård

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >