Toppbild

Resultat enkäter i förskola och skola 2010

2010-03-15
 
Utbildnings- och kulturkontoret har under februari 2010 genomfört flera enkäter.  
 
De verksamheter som undersökts är förskola (föräldrar), skola år 4-5 samt år 8 (elever och föräldrar). Fritidshem - förskoleklass och år 2 (elever och föräldrar) samt gymnasiet år 2 (elever).  
 
Vill du ta del av resultaten kan du klicka på länken nedan. Därefter kan du välja rapport uppe i det vänstra hörnet.
  
Resultaten av enkäterna redovisas här kommunövergripande och beskrivs senare mer ingående i skolornas kvalitetsredovisningar.  
 
Totalt har 4356 svar inkommit, det är en ökning mot föregående år med 694. Ökningen beror framförallt på att fler föräldrar deltagit i år. Enkäterna har huvudsakligen genomförts via e-post.
 
Enkäterna har genomförts som totalundersökningar. Dvs samtliga elever och föräldrar i de utvalda åldersklasserna har fått möjlighet att svara. Undersökningarna omfattar samtliga förskolor och skolor i kommunen. Svarsfrekvenserna anges inom parantes nedan.
 
  • Föräldrar med barn i Förskola (60%) 1458 svar
  • Elever i Fsk och år 2 med plats på Fritidshem  (86%) 511 svar
  • Föräldrar - Fritidshem (58%) 418 svar
  • Elever i år 4 och 5 (93%) 682 svar
  • Föräldrar till elever i år 4 och 5 (52%) 516 svar
  • Elever i år 8 (82%) 310 svar
  • Föräldrar till elever i år 8 (54%) 268 svar
  • Elever i år 2 på Gymnasiet (59%) 193 svar
  
 
Uppdaterad 2011-05-31 av Niklas Brate
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Utbildning & barnomsorg

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Fronter - lärplattform 
Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >