Toppbild

Resultat enkäter i förskola och skola 2010

2010-03-15
 
Utbildnings- och kulturkontoret har under februari 2010 genomfört flera enkäter.  
 
De verksamheter som undersökts är förskola (föräldrar), skola år 4-5 samt år 8 (elever och föräldrar). Fritidshem - förskoleklass och år 2 (elever och föräldrar) samt gymnasiet år 2 (elever).  
 
Vill du ta del av resultaten kan du klicka på länken nedan. Därefter kan du välja rapport uppe i det vänstra hörnet.
  
Resultaten av enkäterna redovisas här kommunövergripande och beskrivs senare mer ingående i skolornas kvalitetsredovisningar.  
 
Totalt har 4356 svar inkommit, det är en ökning mot föregående år med 694. Ökningen beror framförallt på att fler föräldrar deltagit i år. Enkäterna har huvudsakligen genomförts via e-post.
 
Enkäterna har genomförts som totalundersökningar. Dvs samtliga elever och föräldrar i de utvalda åldersklasserna har fått möjlighet att svara. Undersökningarna omfattar samtliga förskolor och skolor i kommunen. Svarsfrekvenserna anges inom parantes nedan.
 
  • Föräldrar med barn i Förskola (60%) 1458 svar
  • Elever i Fsk och år 2 med plats på Fritidshem  (86%) 511 svar
  • Föräldrar - Fritidshem (58%) 418 svar
  • Elever i år 4 och 5 (93%) 682 svar
  • Föräldrar till elever i år 4 och 5 (52%) 516 svar
  • Elever i år 8 (82%) 310 svar
  • Föräldrar till elever i år 8 (54%) 268 svar
  • Elever i år 2 på Gymnasiet (59%) 193 svar
  
 
Uppdaterad 2011-05-31 av Niklas Brate

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >