Toppbild

Pekplattor - förskolan

Informations- och kommunikationsteknik i förskolan

Sedan 2011 har Strängnäs kommunala förskolor gjort en riktad satsning på informations- och kommunikationsteknik (IKT) som pedagogiskt redskap.

Pekplattor modell Ipad har valts som verktyg, då de lämpar sig särskilt väl för förskolebarnens receptiva lärande och de är intuitiva och lätta för barnen att använda.

Pekplatta

Enligt förskolans läroplan ska förskolan utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation, samt för matematik, naturvetenskap och teknik.
Med hjälp av modern teknik i förskolan skapas nya möjligheter för att exempelvis arbeta med bild och ljud samt att skapa egna e-böcker. Barnen kan även dokumentera sin vardag och synliggöra sina idéer och tankegångar.

Sarah Wolf Näsström
IKT-pedagog i förskolan

Klicka i bilden och ta del av Plan för informations- och kommunikationsteknik i förskolan 2013-2015

Plan för informations- och kommunikationsteknik i förskolan 2013-2015

 
Länk till blogg - Förskolepadda

Uppdaterad 2016-05-17

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >