Toppbild

Naturvetenskap och teknik - NTA

NTA sätter eleverna och deras frågor om naturvetenskap och teknik i centrum.

Naturvetenskap och teknik för alla  -  NTA

NTA:s grundpelare:

  • Ett forskande arbetssätt i skolan med tillgång till tematiskt experimentmaterial
  • Organiserad materialservice
  • Fortlöpande utvärdering av barns och ungdomars lärande
  • Lokal samverkan mellan skola, kommun, näringsliv och högre utbildning m.fl.


Med hjälp av NTA får skolorna tillgång till experimentmaterial i valt tema för arbete i helklass under en period på 8-10 veckor.

För närvarande finns 67 NTA-lådor med experimentmaterial inom 16 olika temaområden tillgängliga för grundskolans elever.
Före användningen av hjälpmaterialet genomgår varje pedagog introduktionsutbildning och sedan en heldagsutbildning för varje tema.

Läs mera, klicka i länken

Naturvetenskap och teknik för alla - NTA.pdf

Länk till www.ntaskolutveckling.se
Länk till NTA:s hemsida

 

Uppdaterad 2014-10-29 av Solveig Chreutz

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >