Toppbild

Integritet och säkerhet

Hänglås

Förskolans personal är utbildad i att arbeta utifrån offentlighet- och sekretesslagstiftningen, oavsett om det handlar om att skriva ett e-postmeddelande, facebooka, prata i kapphallen eller använda Förskoleappen.

Dessutom finns tydliga restriktioner mot att lägga in känsligt material i appen. Här kan du läsa några tekniska frågor kring hur data hanteras i Förskoleappen.

 

Frågor och svar

Hur vet jag att information om och bilder på mitt barn i appen inte hamnar i någon annans händer? Kan jag vara säker på att mitt barns integritet är skyddad?
Vi vill främst hänvisa till förskolepersonalens kompetens, de vet hur och vad de får kommunicera till vem. Dessutom finns tydliga riktlinjer för hur de ska arbeta med Förskoleappen. Se också svaret längre ner om hur data hanteras och vem som har tillgång till den i Förskoleappen.

Hur funkar det med PUL (personuppgiftslagen) i Förskoleappen?
Vi har riktlinjer som styr hur Förskoleappen ska användas på ett säkert sätt. Ingen känslig information hanteras i systemet. Följande får inte publiceras i Förskoleappen:

  • Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, ålder, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
  • Inget om sjukdom och hälsa som kan kopplas till person.
  • Kommentarer som är rasistiska, främlingsfientliga, sexistiska eller annat som innebär hets mot folkgrupp.
  • Upphovsrättsligt skyddat material som man själv inte har skapat eller har rättigheterna till.
  • Hot, uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
  • Våldsskildring eller uppmaning till brottslig handling.
  • Att utge sig för att vara någon annan existerande person.
  • Erbjudande om pengar eller gåva.
  • Länkning till andra webbsidor som innehåller eller kan innehålla otillåtet material enligt ovan.
  • Inlägg som innehåller sekretessbelagda uppgifter.


På varje avdelning finns också en så kallad superuser som får extra utbildning som systemet och hur systemet ska användas. En superuser ska vara ett stöd till övrig personal. Förskolecheferna ansvarar för att riktlinjerna följs och för det övergripande säkerhetsarbetet på förskolan.

Vem har tillgång till data som samlas in i appen?
Endast personal på avdelningen och barnets vårdnadshavare har tillgång till informationen. Vissa inlägg som rör flera barn, delas till fler vårdnadshavare. Tekniskt sett har Caperio inte tillgång till informationen utan tillhandahåller endast en plattform för informationshanteringen. 

All information som lagras för respektive kund (i vårt fall, Strängnäs kommun) är logiskt åtskild och skyddad från extern åtkomst. All information som överförs via Förskoleappens interface är krypterad med SSL och databasen är krypterad med MD5 och SALT. Caperio lagrar endast data inom egna system i datahallar i Sverige. Det innebär att de fullt ut omfattas av EU och svensk lagstiftning för informationshantering.

Uppdaterad 2014-11-27

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >