Toppbild

Så funkar det

Appen i närbild

I Strängnäs kommun har vi beslutat att använda Förskoleappen för envägskommunikation. Med det menar vi att personalen informerar via appen, medan du som vårdnadshavare inte har möjlighet att kommunicera tillbaka via appen. Den dialogen sker snarare när du lämnar och hämtar ditt barn. 

 

Frågor och svar

Går appen att använda i alla mobiltelefoner?
Förskoleappen finns för iOS och Android (olika operativsystem). 

Går det att få samma information i datorn som i appen?
Ja, du når den även via datorn som en webbplats.

Kan man anmäla frånvaro i Förskoleappen?
Rent tekniskt är det möjligt att göra. Men här i Strängnäs kommun har vi beslutat att inte göra frånvaroanmälan i appen. Det finns alltså en funktion för detta i appen, men den ska inte användas. Anledningen till att vi valt bort att använda den funktionen är att det ska vara envägskommunikation, det vill säga vårdnadshavare ska använda appen för att få information från personalen, inte själv skriva något i appen. I nuläget går det tyvärr inte att inaktivera funktionen för frånvaroanmälan men personalen är väl informerad om att man inte ska använda funktionen.

Kan man lägga upp bilder i Förskoleappen?
Ja, det kan man göra och det gör personalen för att skildra verksamheten, för att du ska inblick i vad barnen gör och får lära sig på dagarna. Eftersom du som vårdnadshavare inte har åtkomst att kommunicera via appen, har du heller inte möjlighet att lägga in egna bilder. 

Vilka dokument lägger personalen in i appen?
Vi lägger inte in fristående word-, pdf- eller liknande dokument, utan det vi skriver i appen är som blogginlägg, information och veckobrev i anslagstavlan och kom ihåg-meddelanden direkt till en vårdnadshavare eller en grupp (till exempel: ”Glöm inte att ta med varma vantar nu när det börjar bli kallt ute.”). 

Finns det några fler funktioner i appen, förutom bloggen?
Förskoleappen består av tre delar: bloggen, anslagstavlan och samtalsfunktionen. På anslagstavlan informerar vi bland annat om kommande händelser. De andra två vanligaste funktionerna är bloggen och den så kallade samtalsfunktionen, där personal kan skicka kom ihåg-meddelanden till en eller flera vårdnadshavare (till exempel: "Glöm inte att ta med varma vantar nu när det börjar bli kallt ute."). 

Finns information om mitt barns resultat och personliga utveckling med i appen?
Nej, Förskoleappen använder vi för att visa upp verksamheten, snarare än att fokusera på utvärdering och dokumentation av det enskilda barnets utveckling. I Förskoleappen får inte finnas några känsliga uppgifter. Du kan läsa mer om detta på sidan Integritet och säkerhet.

Får alla vårdnadshavare samma information via appen?
Nej, personalen skickar ut information om sin egen avdelning. Ibland kan det finnas skäl att dela samma information för flera avdelningar. Men informationen filtreras inte bara per avdelning, utan du kommer att få information som är intressant för just dig och din familj. Information som rör några andra barn på avdelningen – till exempel ett blogginlägg om att tre barn (inte ditt barn) tränat på att gå balansgång – kommer det inlägget inte upp i din app. Varför blir det så? Jo, det finns en funktion som gör det möjligt att tagga eller märka en bild eller text med de barns namn som inlägget gäller. Då når inlägget bara de vårdnadshavare vars barn är taggade. På så vis blir innehållet i din app som skräddarsytt för dig. Däremot går det inte att tagga personal i inläggen.

Måste jag själv hålla koll på när det kommit ett nytt inlägg i appen?
Nej, du kan ställa in att du vill ha en notis så snart det kommer ett nytt inlägg som rör ditt barn. 

Kan jag spara informationen på något vis, utanför appen?
Ja, du kan alltid göra ett skärmklipp och spara. Materialet lämnas inte ut på annat sätt.

Kan jag skriva ut material från appen?
Ja, du kan skriva ut bild och text. Men personalen ska inte arbeta med materialet i pappersform, utan de arbetar i Förskoleappen. 

Hur länge finns informationen kvar som personal lägger in i appen?
En gång om året raderar Caperio (som utvecklar Förskoleappen) informationen. 

Jag har hört ordet superuser användas i samband med Förskoleappen, vad är det för något?
Det är en pedagog som kan appen lite extra, som kan hjälpa sina kollegor. 

Om jag har praktiska frågor om hur jag ska använda Förskoleappen, vem ska jag vända mig till?
Fråga personalen eller förskolechefen på ditt barns förskola, så kan de hjälpa dig.

Uppdaterad 2015-06-01

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >