Toppbild

Varför Förskoleappen?

Barn använder Förskoleappen

Vi använder Förskoleappen för att bli öppnare och mer tillgängliga och för att du som vårdnadshavare ska kunna bli mer delaktig i förskoleverksamheten.

Enligt den nationella läroplanen ska vårdnadshavare ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten i förskolan. En förutsättning för det är att du får tydlig information och insyn i verksamheten. I appen kan vi samla och effektivisera information som vi tidigare sänt ut på en mängd olika sätt, till exempel via e-post, webbplatsen och pappersmeddelanden. Det blir lättare att få överblick, och inte minst går det mycket snabbare.

För personalen blir det ett smidigare sätt att synliggöra förskolans verksamhet. De kan till exempel göra ett inlägg i bloggen direkt från utflykten i skogen eller var de må befinna sig för tillfället. 

 

Frågor och svar

Hur gick det till när Strängnäs kommun beslutade att införa Förskoleappen?
Så här har processen gått till: Vi började hösten 2012 med att bjuda in fem intressanta leverantörer som fick berätta om sina system. Chefer, specialpedagoger och fokuspedagoger deltog och betygsatte systemen. Sedan följde en testperiod under vårterminen 2013 av två system: Pluttra och Förskoleappen. Pedagoger och vårdnadshavare deltog i utvärderingen av systemen genom enkäter och möten. Utifrån det rekommenderade utvärderingsgruppen Förskoleappen.  Chefsgruppen tog därefter beslut om Förskoleappen och i juni 2014 skrev vi avtal med Förskoleappen.

Vem har skapat Förskoleappen?
Företaget som utvecklar Förskoleappen heter Caperio Skolpartner.
Läs mer på Caperio Skolpartners webbplats

Har Förskoleappen någon inverkan på förskolans pedagogik?
Personalen får en överblick över sin egen verksamhet och vad man gjort i appen, och det blir på så vis enklare analysera och reflektera över sina egna insatser och barnens behov. Analys och reflektion är viktiga för att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Men den främsta vinsten är att det blir smidigare att informera vårdnadshavarna om vad de gör tillsammans med barnen under dagen.

Hur följer kommunen upp arbetet med appen, kommer ni att utvärdera hur den funkar?
Ja, vi har avtal för ett år, och därefter kommer vi att göra en stor utvärdering för att avgöra om vi ska fortsätta att arbeta likadant framöver och om vi ska förlänga avtalet.  

Uppdaterad 2014-11-27

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >