Toppbild

Skolforskning

Synligt lärande

 

Synligt lärande - öga

Världens största studie

Faktorer som påverkar elevers studieresultat

Professor John Hattie har genomfört en unik forskningsöversikt om vad i skolan som är centralt för elevernas skolresultat.

Synligt lärande sammanfattar professor John Hatties unika forskningsöversikt med över 80 miljoner elever. De faktorer som i studien bedöms ha störst effekt för elevernas studieresultat är:

  • Elevernas kännedom om uppsatta mål
  • Resultatåterkoppling till eleven
  • Lärarens pedagogiska förmåga
  • Studiero i klassrummet
  • Stöd och uppmuntran från hemmet
  • Analysera undervisningen tillsammans med kollegor

Insatser som är mer framgångsrika än andra, vilka är de?

Finns det insatser som är mer framgångsrika än andra när det gäller att förbättra elevers lärande och studieresultat? Vilka är dessa och vad skiljer dem från andra insatser och metoder? Omvänt, vilka insatser bör skolan helst undvika i sitt förbättringsarbete?

Ladda ner presentation av Synligt lärande.

Länk till Sveriges kommuner och landsting (SKL) om Synligt lärande.

 

Mera angående skolforskning:


Ifous Forskning om bedömning Forskning om skriv- och läsinlärning Forskning för klassrummet
Ifous Bedömning Läs- och skriv Klassrummet

Forskning om förskola - databas Skolverket - Forskning för skolan Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Förskola Skolverket Evidens ...


Ladda ner kunskapsöversikt samhällsorienterande ämnen
Kunskapsöversikt: samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi


Vad fungerar - metoder mot mobbning
Kunskapsöversikt: Vad fungerar? ... metoder mot mobbning

  


 

 

Uppdaterad 2016-03-04 av Utbildningskontoret
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Utbildning & barnomsorg

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Fronter - lärplattform 
Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >