Toppbild

Forskning för klassrummet

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra?

I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Tanken är att översikten ska inspirera lärare och rektorer i deras arbete, och vara ett underlag för diskussioner på skolor och hos huvudmän om hur man kan förankra skolverksamheternas vardag i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Klicka här för att hämta - Forskning för klassrummet - Skolverket 2013 - Kunskapsöversikt

 

Ur innehåll ...


Lärarledd undervisning

 • Den kritiskt reflekterande läraren
 • Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  – vad är det?
 • Inga färdiga recept
 • Lärarledd undervisning
 • Verktyg i en lärarledd undervisning

 
Lärarnas professionsutveckling och kollegialt lärande

 • Vad är kollegialt lärande?
 • Kollegialt lärande som en ständigt pågående cyklisk process
 • Hur kan man skapa motivation för professionsutveckling?
 • Lesson study och learning study
  – ett exempel på kollegialt lärande

 
Formativ bedömning

 • Hur kan man arbeta med formativ bedömning?
 • Varför är det inte vanligare med formativ bedömning?

 
Inkluderande arbetssätt

 • Skillnaden mellan inkludering och integrering
 • Att driva inkluderingsprocesser
 • Nivågruppering
 • Acceleration – viktigt för högpresterande elever
 • Kamrateffekter
 • Ett exempel på ett inkluderande skolsystem
 • Ett exempel på en inkluderande skola

 
Pedagogiskt ledarskap

 • Vad är pedagogiskt ledarskap?
 • Ska rektor gå in i klassrummet?
 • Ett starkt och uppmuntrande ledarskap
 • 400 rektorers röster
  – exempel på beprövad erfarenhet
 • Rektor och eleverna


Huvudmannen och rektor skapar förutsättningar för skolans arbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet

  
Bok om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

 

Uppdaterad 2016-10-25 av Utbildningskontoret
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Utbildning & barnomsorg

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Fronter - lärplattform 
Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >