Toppbild

Synpunkter & klagomål

Inom kommunala förskolor och skolor i Strängnäs kommun ser vi synpunkter och klagomål som en del i att förbättra vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är viktiga, oavsett om de är positiva eller negativa, för att vi tillsammans ska kunna arbeta för att barnet/eleven ska nå så bra resultat som möjligt både socialt och kunskapsmässigt.

 

Enligt läroplanerna för de obligatoriska skolformerna har skolan och vårdnadshavarna ett gemensamt ansvar för elevernas skolgång, för att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande. Kommunen har inte ansvar för fristående skolor och förskolor. Då ska du istället vända dig till styrelsen för skolan/förskolan.

Varje kommun ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot verksamheten, enligt 4 kap. 8 § Skollagen.

 

Så här gör du för att framför din synpunkt:

Du kan framföra synpunkter eller klagomål på verksamheten direkt eller genom telefonsamtal, per brev eller e-post.

 1. Vänd dig i första hand till den personal/pedagog som har ansvar för ditt barn.
   
 2. Om ärendet inte blir löst i ovanstående hantering vänder du dig till ansvarig rektor eller förskolechef.
  Kontaktuppgifter finns under respektive enhet på kommunens webbplats:
  - Förskolor och familjedaghem
  - Grundskolor A-Ö
  - Thomasgymnasiet kontakt
  - Vuxenutbildning kontakt

 3. Om ärendet inte blir löst i ovanstående hantering vänder du dig till Utbildningskontoret via kommunens e-tjänst för synpunktshantering:
  E-tjänst synpunkter 


Om du inte är nöjd med Utbildningskontorets åtgärder eller fattade beslut kan du vända dig till Skolinspektionen.
 

 

Uppdaterad 2016-07-25 av Utbildningskontoret
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Utbildning & barnomsorg

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: 0152-291 00, växel

Mer kontaktinformation


Nämnd:

Barn- och utbildning 

E-post till nämnd:

Barn- och utbildning 

Dokument

Skoldokument

Synpunkter

Synpunkter / Klagomål


Fronter - lärplattform 
Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning - klicka här


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >