Toppbild

Resor och boende

Skolskjuts - grundskola

Du kan ha rätt till resor till och från grundskolan.
Läs mer om regler kring skolskjuts för grundskolan >>

 

Resebidrag - gymnasiet

Du som är folkbokförd i Strängnäs kommun och studerar heltid på kommunal eller fristående gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller påbyggnadsutbildning kan få resebidrag. Avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan måste vara minst 6 kilometer. Du kan få resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Vid växelvis boende beviljas inte resebidrag till och från vårdnadshavare du inte är folkbokförd hos.
Läs mer om resebidrag för gymnasiet >>

 

Inneboende, inackordering - gymnasiet

Elever som studerar på gymnasiet eller vuxenutbildning och har minst 6 mil till sin skola kan ansöka om inackorderingsbidrag.
Läs mer om inackorderingsbidrag >>

Uppdaterad 2017-01-27 av Utbildningskontoret
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Utbildning & barnomsorg

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Telefon: växel 0152-291 00

Mer kontaktinformation


Kontakt för resor och boende

Solveig Chreutz
Tel. 0152-293 60
E-post


Dokument

Skoldokument


Synpunkter

Synpunkter & Klagomål


Fronter - lärplattform 
Skolornas lärplattform Fronter
- inloggning krävs


Glömt inloggning?


Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >