Toppbild

Särskola

Strängnäs från vattnet

Särskolorna i Strängnäs

Verksamheten omfattar två grundsärskolor, år 1-6 och år 7-9 samt gymnasiesärskolan.

 

 Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >