Toppbild

Särskola

Strängnäs från vattnet

Särskolorna i Strängnäs

Verksamheten omfattar två Grundsärskolor en för år 1 -6 och en för år 7 - 9 (10) Thomasskolan och Gymnasiesärskolan.

Särskolan i Strängnäs kommun har 61 elever med skolgång både i Strängnäs och i andra kommuner.

Klicka på länken nedan till den skola ni vill läsa mer om.

Grundsärskola

Skolår 0-6, Tosteröskolan

Skolår 7-9 (10) Thomasskolan Campus

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskola Campus (Thomasgymnasiet)

Särvux

Särvux  finns på Campusområdet

Karta:  Grundsär och Gymnasiesär på Campusområdet

Länk till kommunens 
Centrala elevhälsa

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >