Toppbild

Grundsärskola

Hus H Campus

I grundsärskolan jobbar pedagogerna för att utveckla varje elev utifrån dess egna förutsättningar. Målet är att eleverna ska känna trygghet och att alla ska trivas i skolan. Undervisningen följer grundsärskolans kursplan och nyttjar modern teknik. 

 

För att få gå i grundsärskolan krävs att det finns en utredning bestående av en medicinsk, psykologisk, pedagogisk och social bedömning som visar att eleven tillhör målgruppen, det vill säga inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav.

I Strängnäs kommun är det chefen för centrala elevhälsan som fattar beslut om mottagande. Om vårdnadshavare önskar kan en elev integreras med extra stöd i den vanliga grundskolan istället för att gå på grundsärskolan.

 

I Strängnäs kommun är grundsärskolan uppdelad på två enheter

År 1 - 6 Tosteröskolan

Verksamheten finns på Tosteröskolan som har en särskoledel i skolans lokaler. Eleverna går i tre olika klasser med totalt 10 elever.
Länk till Tosteröskolan 

År 7 - 9 (10) Thomasskolan

Verksamheten finns på Campus Eldsund Hus 10. Lokalerna delas med  gymnasiesärskolan och träningsskolan. Läsåret 2016-2017 finns tre klasser med sammanlagt 15 elever. 

Mentorer för de olika klasserna är:
7-9 A Bitte Borg tel: 0152 - 33 12 82  bitte.borg@strangnas.se
7-9 B Otto Ottoson tel: 0152 - 33 12 80  lars.ottoson@strangnas.se
7-9 C Anna Karlsson tel: 0152 - 33 12 85  anna.karlsson3@strangnas.se

 

Länkar

Matsedel  Skolmatsedel

Lov, ledigheter  Läsårstider skolor

Länk till Skolans likabehandlingsplan

Elevhälsa, hälsovård  Information om elevhälsa

Skolkurator  Läs mera

Allt om grundsärskolan  Skolverket

Länk till  Karta över Campus

Länk till kommunens Centrala elevhälsa

 

Kontakt skolledning

Magnus Erikson
Rektor Särskola och
chef särskilda undervisningsgruppen
tel 0152 - 33 12 83
mobil: 0721 457 897
magnus.erikson@strangnas.se

Uppdaterad 2017-03-24

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >