Toppbild

Frånvaro- och sjukanmälan

Sjukfrånvaro och övrig frånvaro ska du anmäla till vår telefonsvarare
0152-295 21 alternativt maila till vuxenutbildning@strangnas.se.

Du måste anmäla din frånvaro varje dag du är sjuk/frånvarande.

Anmäl också din sjuk­frånvaro till Försäkringskassan.

Vård av barn ska anmälas till CSN senast en vecka från den första vårddagen.

Uppdaterad 2016-05-31

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >