Toppbild

Gymnasial vuxenutbildning

Vi erbjuder både teoretiska och yrkesinriktade kurser som motsvarar den utbildning som gymnasieskolan ger, men arbetsformer och innehåll anpassas för vuxna.

 

Flera kurser bedriver vi i egen regi men vi samarbetar även med andra kommuner och utbildningsanordnare för att kunna erbjuda dig ett brett kursutbud. Det innebär att vissa kurser kan vara förlagda till en annan ort. Oavsett om du läser på plats i Strängnäs eller hos annan anordnare/kommun så söker du som är folkbokförd i Strängnäs kommun kurserna hos oss.

 

Kursstarter, kursutbud och ansökan

Kurser på gymnasial nivå kan du läsa både som schemabundna dagkurser och som distanskurser. Vi erbjuder både teoretiska kurser, yrkeskurser och yrkesutbildningar. Du kan kombinera studier på dagtid och distans. Du kan också kombinera studier på gymnasial och grundläggande nivå. Läs mer

 

Schemabunden kurs eller distans?

Ska du läsa på heltid och/eller är mycket studieovan så rekommenderar vi att du väljer schemabundna dagkurser i så stor utsträckning som möjligt. Att läsa på distans kräver stort ansvar och disciplin hos dig som studerar. Tänk även på att distansstudier kan innehålla moment då du förväntas vara på plats, t ex vid seminarier, redovisningar, laborationer eller prov. Kursupplägg och rutiner kan variera något beroende på om du läser hos oss eller hos någon annan utbildningsanordnare/kommun. Läs mer

 

Nationella prov

Enligt nya bestämmelser är nu de nationella kursproven obligatoriska inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Proven ska användas som stöd för bedömning och betygssättning inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

Det innebär att du inom ramen för din kurs ska genomföra en eller flera delar av nationella prov inom den kurs/de kurser du läser, även om du läser kursen på distans. De nya bestämmelserna medför också att det inte längre är möjligt att läsa kurser med nationella prov på kortare tid än 10 veckor.

Du genomför provet på plats hos Vuxenutbildningen, Campus Strängnäs. Du får detaljerad information om provtider mm när du blivit antagen och startat kursen.

Nationella prov genomförs i följande kurser:

  • Engelska 5
  • Engelska 6
  • Matematik 1a-c
  • Matematik 2a-c
  • Matematik 3b-c
  • Matematik 4
  • Svenska/Svenska som andraspråk 1
  • Svenska/Svenska som andraspråk 3

 

Uppdaterad 2016-02-08

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >