Toppbild

Schematider

Schematider HT 2017

Akutsjukvård                        Ti 09.00-12.00, To 09.00-12.00

Biologi                                 Må 10.30-12.00, to 10.30-12.00

Engelska X, grundl                Ti 08.30-10.15, On 08.30-10.15,

                                           To 13.00-15.30 och Fr 08.30-10.30

Engelska 5                            Ti 10.30-12.00, On 13.00-15.00

Engelska 6                            Må 10.00-12.00, To 08.30-10.00, Fr13.00-                                           14.30

Etik o människans livsvillkor   On 09.00-12.00

Gymnasiearbete, omv            Fr 09.00-12.00

Hälsopedagogik                     Ti 09.00-12.00, On 13.00-16.00

Matematik X, grundl              Må 13.00-14.30, Ti 10.15-11.45,

                                           On 10.15-11.45 och Fr 10.30-12.00

Matematik 1b och 1c             Må 10.30-12.00, Ti 08.30-10.00,

                                           To 10.15-11.45, Fr 13.00-14,30

Matematik 2b och 2c            Må 10.00-11.30, Ti 08.30-10.00,

                                          To 10.15-11.45 och Fr 09.30-10.30

Matematik 3b och 3c            Må 08.30-10.00, To 08.30-10.00, Fr 08.30-09.30

Medicin 1                            Ti 09.00-12.00, On 13.00-16.00

Medicin 2                            To 13.00-16.00

Naturkunskap 1a1 och 1b     Må 08.30-10.00, To 08.30-10.00

Naturkunskap 2                   Ti 10.30-12.00, To 14.30-16.00

Psykologi 1                          Må 08.30-12.00, To 08.30-12.00

Psykiatri 1                           Må 13.00-16.00, On 09.00-12.00

Psykiatri 2                           Må 09.00-12.00, On 13.00-16.00

Samhällskunskap, grundl      On 10.30-12.00, Fr 13.00-14.30

Samhällskunskap 1a1, 1b     On 08.30-10.00, Fr 10.30-12.00

Samhällsbaserad Psykiatri    To 13.00-16.00

Specialpedagogik 1              Må 13.00-16.00, On 09.00-12.00

Specialpedagogik 2              To 09.00-12.00

Svenska X, grundl                Må 13.00-14.30, On 08.45-10.15,

                                          To 13.00-14.00

Svenska 1                            Må 13.00-16.00, To 13.00-14.30,

                                           Fr 08.30-10.15

Svenska 2                            Må 13.00-16.00, To 13.00-16.00

Sv som andraspråk X, grundl Må 09.00-12.00, On 13.00-16.00,

                                           To 09.00-12.00

Sv som andraspråk X, heltid Må 09.00-12.00, Ti 09.00-12.00, 

                                           On 13.00-16.00, To 09.00-12.00 och

                                           Fr 09.00-12.00

Svenska som andraspråk 1   Må 13.00-16.00, On 10.00-12.00,

                                          To 13.00-14.30

Svenska som andraspråk 2   Ti 09.00-10.30, On 10.30-12.00, Fr 10.30-12.00

Svenska som andraspråk 3   Må 08.30-10.00, On 08.30-10.00, Fr 08.30-                                         10.30

Vårdintroduktion                  Ti 09.00-12.00, On 13.00-16.00

Vård- och omsorgsarbete 1  To 13.00-15.00 och Fr 09.00-12.00

Vård- och omsorgsarbete 2  Må 9.00-12.00, On 13.00-16.00

Äldres hälsa och livskvalitet  Må 13.00-16.00, On 09.00-12.00


Det kan förekomma ändringar i schemat innan skolstart.

Uppdaterad 2017-07-07

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >