Toppbild

Schematider

Schematider VT 2017

Akutsjukvård                        On 13.00-16.00, Fr 09.00-12.30

 

Engelska X, grundl                Ti 08.30-10.15, On 08.30-10.15,

                                           To 13.00-15.30 och Fr 08.30-10.30

 

Engelska 5                            Må 08.30-10.30, On 13.00-15.30

 

Engelska 6                            Ti 10.30-12.00, To 08.30-10.30, Fr10.45-12.00

 

Etik o människans livsvillkor   On 13.00-16.00, Fr 09.00-12.30

 

Gymnasiearbete, omv            On 11.00-12.00, To 13.00-14.00

 

Hälsopedagogik                     To 09.00-12.30, Fr 13.00-15.00

 

Matematik X, grundl              Må 13.00-14.30, Ti 10.15-11.45,

                                           On 10.15-11.45 och Fr 10.30-12.00

 

Matematik 1b och 1c             Må 10.30-12.00, Ti 08.30-10.00,

                                           To 10.15-11.45, Fr 08.30-10.00

 

Matematik 2b och 2c            Må 10.00-11.30, Ti 08.30-10.00,

                                          To 10.15-11.45 och Fr 09.30-10.30

 

Matematik 3b och 3c            Må 08.30-09.50, To 08.30-10.00, Fr 08.30-09.30

 

Medicin 1, grupp 1               Må 13.00-16.00, On 09.00-12.30,

                                          To 13.00-16.00

 

Medicin 1, grupp 2               Ti 09.00-12.00, On 09.00-12.00

 

Psykologi 1                          Må 09.00-12.00, Ti 09.00-12.00

 

Psykiatri 1                           Må 13.00-15.00, On 09.00-12.00,

                                          To 09.00-12.00

 

Samhällskunskap, grundl      Ti 08.45-10.15, Fr 08.45-10.15

 

Samhällskunskap 1a1           On 08.45-10.15, Fr 10.30-12.00

 

Specialpedagogik 1               On 13.00-16.00, To 09.00-12.00

                   

Svenska X, grundl                 Må 10.30-12.00, On 13.00-14.30,

                                           To 11.00-12.00

 

Svenska 1                            Må 13.00-16.00, On 10.30-12.00,

                                           Fr 08.30-10.00

 

Svenska 2                            Må 13.00-16.00, To 13.00-16.00

 

Sv som andraspråk X, grundl Må 08.30-12.00, On 13.00-16.00,

                                           To 08.30-12.00

 

Sv som andraspråk X, heltid Må 08.30-12.00, Ti 08.30-12.00, 

                                           On 13.00-16.00, To 08.30-12.00 och

                                           Fr 08.30-12.00

 

Svenska som andraspråk 1   Må 13.00-16.00, On 10.30-12.00,

                                          Fr 08.30-10.00

 

Svenska som andraspråk 2   Må 13.00-16.00, To 13.00-16.00

 

Svenska som andraspråk 3   On 08.30-10.00, To 13.00-16.00, Fr 10.30-12.00

 

Vårdintroduktion                  Må 09.00-12.30, To 09.00-12.30

 

Vård- och omsorgsarbete 1  Må 09.00-12.00, On 13.00-15.00,

                                         To 09.00-12.00 och Fr 09.00-12.00

 

Vård- och omsorgsarbete 2  Må 9.00-12.00, To 13.00-16.00

 

Äldres hälsa och livskvalitet  Må 13.00-16.00, To 09.00-12.00


Det kan förekomma ändringar i schemat innan skolstart.

Uppdaterad 2016-12-29

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >