Toppbild

Studieekonomi

Ansökan om studiemedel

Studiemedel söker du hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel. Ansökan om studiemedel görs direkt via CSN:s hemsida (se länk nedan). CSN kan endast bevilja studiemedel retroaktivt under max fyra veckor efter inkommen ansökan. Hur du gör kan du läsa om här

Vem kan söka studiemedel?

Om du kan få studiemedel beror dels på din ålder och din studiebakgrund men också på dina studieresultat. Du kan söka studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 och till och med det år du fyller 54 år. Antalet veckor med lånedel minskar successivt efter 45 års ålder. Har du tidigare fått studiemedel så ska du dra ifrån den tiden från det maximala antalet veckor. 

För studier på grundläggande nivå
Max 80 veckor
Om du redan har 9-årig grundskola
Max 40 veckor
Om du har särskilda behov
Max 100 veckor
För studier på gymnasienivå
120 veckor
För dig som redan har 3-årigt gymnasium
80 veckor


Studietakt

Du måste studera minst 50 % av heltid för att få studiemedel. Som heltidsstudier räknas minst 20 studiestödspoäng per vecka. Studiestödspoängen för varje kurs framgår av kurskatalogen.

50 % 10-14 poäng/vecka
75 % 15-20 poäng/vecka
100%
20 poäng/vecka eller mer

 
En hösttermin omfattar normalt 18 veckor och en vårtermin 22 veckor.  I vuxenutbildning finns inga lov, så alla veckor räknas. För studier på heltid under 18 veckor krävs alltså minst 360 studiestödspoäng för att du ska kunna få studiemedel för heltidsstudier (20 poäng x 18 veckor).

Uppdaterad 2014-04-23
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Campus Strängnäs
645 80 STRÄNGNÄS
vuxenutbildning@strangnas.se

 

Följ oss på Facebook!

Facebook logotyp

 


Synpunktshantering

Synpunkter & Klagomål

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >