Toppbild

Ansökan Samhällsorientering

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta och påskynda de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.

 

Etableringslagen säger att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst 60 timmars utbildning om Sverige och om hur samhället fungerar. Samhällsorienteringen bedrivs på individens eget modersmål eller om individen har ett annat språk den behärskar. Samhällsorienteringen ska börja så snart som möjligt efter att den nyanlände folkbokfört sig. Kommunerna ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till samhällsorientering deltar i verksamheten.

Samhällsorienteringen innehåller följande:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

 

Målgrupp är folkbokförda personer i kommunen som:

 • Omfattas av etableringslagen
 • Är anhörig till ovanstående men som inte omfattas av lagen om etableringsinsatser. Personen ska ha kommit från utomeuropeiskt land
 • Har fått arbets- och uppehållstillstånd för högkvalificerad anställning, så kallat EU-blåkort
 • Är familjemedlem till person med så kallat EU-blåkort

 

Efter avslutad samhällsorientering skall varje deltagare få ett intyg där omfattningen och innehållet framgår.

Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun.

 

Ansökan Samhällsorientering

Uppdaterad 2016-09-01
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Kontakt

Vuxenutbildningen
Campus Strängnäs
645 80 STRÄNGNÄS
vuxenutbildning@strangnas.se

 

Följ oss på Facebook!

Facebook logotyp

 


Synpunktshantering

Synpunkter & Klagomål

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >